Skip to main content

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

En av de självklara aktörerna som vi på Dandent har valt att arbeta med på vår resa mot en högre hållbarhet är Byggvarubedömningen som på grund av sitt helhetsgrepp och ursprung är en ledande aktör i sammanhållningen för långsiktigt och giftfritt byggande.

Vi är stolta att berätta att vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll och livscykel. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se