Skip to main content

Rostfria diskbänkar

Rostfria diskbänkar

Rostfria diskbänkar

Skötselråd

De flesta färdiga rostfria diskbänkar levereras helt eller delvis täckta med en plastfolie. Folien skyddar under transporten. Efter installationen skall den tas bort innan produkten tas i bruk.

För att en rostfri yta skall kunna bibehålla sin lyster och sitt utseende samt för undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Uppkomna rostfläckar har ofta inte något samband med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de flesta fall hänföras till att något föremål av järn eller kolstål varit placerat på ytan, varvid korrosionsprodukter från föremålet vidhäftat den rostfria ytan. En annan orsak är höga järnhalter och järnpartiklar i det använda förbrukningsvattnet som genom vattnets indunstning ger upphov till rostfläckar.

Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet för lokala korrosionsangrepp, så kallad punktfrätning, vid exponering mot kloridhaltiga miljöer, exempelvislösningar innehållande koksalt. Av denna anledning måste man omedelbart avlägsna dessa från materialytan.

Starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror kan ge upphov till ett allmänt korrosionsangrepp hos den rostfria ytan. Sådan korrosion kan yttra sig i form av rostfläckar, men uppträder i allmänhet som matta gråaktiga nyanser i ytan samt vid kraftigt angrepp som sårigheter.

Normal skötsel
  1. Strö något torrt pulverformigt rengöringsmedel, exempelvis diskpulver eller milt skurpulver, på ytan.
  2. Gnid pulvret lätt mot plåtytan med en fuktad trasa eller svamp.
  3. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
  4. Torrtorka plåtytan med en torr mjuk lapp eller trasa.
Avlägsnandet av kalkbeläggningar

Kalkbeläggningar som uppkommer genom vattnets indunstning på materialytan kan avlägsnas med någon av följande lösningar:

  • Hushållsättika
  • Ättiksprit 10%
  • Utspädd salpetersyra (en del HNO3 tillsättes 4 delar vatten)

Anm. Vid behandling med salpetersyra bör god ventilation ombesörjas. För övrigt gäller samma föreskrifter som för handhavandet av starka syror. Efter behandlingen med någon av ovanstående lösningar sköljs ytan noggrant med kallt vatten varefter torrtorkning med mjuk putsduk görs.