Skip to main content

Checklista inför ombyggnation

Checklista inför ombyggnation

Inför Dandent-montage

Viktigt och nyttigt att läsa igenom innan planering av ombyggnation av Er klinik!

Av erfarenhet så brukar vårt montageåtagande planeras in under slutfasen av ett bygge. Detta blir ibland problematiskt då kunden/byggentreprenören inte alltid förstår hur stor plats en hel Dandent-leverans tar i lokalyta. Plats som måste finnas ledigt för att EU-pallarna rent fysiskt skall få plats och att montagearbetet därefter skall flyta på friktionsfritt. Därför är det en god idé att planera in montaget först efter att första slutbesiktningen av bygget är gjord.

Detta undviker också entreprenörskrockar, vägg- och godsskador, irritation, onödig mertidarbetskostnad och ett flertal returresor med dess miljöpåverkan.

Byggtips

- Önskvärt är att väggarna är försedda med en 12 mm plywood eller 12 mm OSB-skiva bakom gipsskivan. Detta besparar montagekostnad samt förenklar framtida uppsättning av vägghängd utrustning.

- Var även noggrann med att rörmokare och elektriker dokumenterar med bilder och installationsritningar vart dolda dragningar finns i väggar och golv. Delge även Dandents montörer om detta.

- Viktigt också är att din eventuella arkitekt och byggentreprenör tar del av gällande Dandent-ritningar så att inte den samordningen missas.

Leverans

- Var noggrann med att ge oss rätt leveransadress för avlastning av gods. Fraktbolag lossar godset (om inte annat har avropats) vid angiven adress och se även till att någon ansvarig tar emot godset om Dandent inte finns på plats.

- Det måste gå att få in inredningen i fastigheten. Vi brukar dra EU-pallarna med palldragare fram till kliniken. Vi måste få information om det är trappsteg (även halvtrappor) eller andra orsaker som hindrar vägen fram till kliniken.

- Används hiss för att komma till kliniken måste vi få information om hiss ej kan användas för att transportera inredning i. Kontrollera hissen mått.

- En normal lastad EU-pall i storlek är 120x80 cm och ca 200 cm hög.

Montageklart

- Gångar och passager måste vara fria så vi kan komma fram med inredningen. Detta sker om möjligt, med palldragare annars pirra/säckkärra eller rullbräda.

- Alla ytskikt färdiga dvs. matta lagd, väggar målade samt undanplockat, helst byggstädat.

- Vid undertaksplattor så måste bärverket vara satt. Används undertaksvagnar för takplattor så måste även dessa vara satta så inte vagnarna kan orsaka skador på inredning.

- Då vi använder oss av elektriska maskiner så måste fungerande eluttag finnas i nära anslutning till utrymmet där vi ska montera.

- Då delar av vår inredning, till exempel höj- & sänkbara arbetsbänkar och datormöbler, är beroende av elektricitet, så måste uttagen till dessa vara i drift för att vi ska kunna säkerställa funktionen av dessa.

Övrigt

- Fungerande takbelysning måste finnas i de utrymmen där vi ska montera, dels för att underlätta vårt montage, men framför allt minimera riskerna ur ett arbetsmiljöperspektiv.

- Läs i god tid våra ritningar noggrant innan montagestart och informera Dandent-montören om till exempel det finns vattenburen golvvärme, vatten eller ledningar dragna dolt i golv eller väggar.

- OBS! För att eliminera kostsamma vattenskador så är det viktigt innan montering att montören förevisas om vart vattenavstängning finns samt information om ansvarig kontaktperson med mobilnummer alternativt arbetsledare eller fastighetsägare.

Kom gärna tillbaka om ni har några frågor!

Dandent AB
Mallslingan 5
187 66 Täby
08-544 44 160
www.dandent.se

Täby 2023-02-07