Skip to main content

Behandlingsrum och steril

Behandlingsrum och steril

Behandlingsrum och steril

Skötselråd

Vi på Dandent är stolta och glada över att ni valt oss som leverantör och hoppas ni skall trivas med Er inredning under många år.

För att säkerhetsställa en lång livslängd och att garantin skall gälla är det viktigt att Ni läser detta.

Bänkskivor belagda med Hygienlaminat

Hygienlaminat rengörs med normalt förekommande rengöringsmedel. Laminatskiktet är både lätt att rengöra och är mycket tålig mot olika förekommande kemikalier som finns i vårdmiljö.

För rengöring rekommenderas:

  • Alkoholbaserad desinfektionsmedel innehållande tensid

  • Avtorkning med lätt fuktad trasa. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas

  • Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt

  • Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar

  • Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar

  • Placera alltid ett underliggande droppskydd under flaskor med ytdesinfektion och handsprit för att eliminera en långvarig upplösningseffekt på ABS-kantlister med mera

Luckor och skåpstommar belagda med högtryckslaminat

Rengörs med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Skåpstommarna är i allmänhet högtryckslaminerad spånplatta. Laminatskiktet är lätt att rengöra och tåligt mot olika kemikalier som förekommer i en vårdmiljö.

För rengöring rekommenderas:

  • Avtorkning med lätt fuktad trasa. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas

  • Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt

  • Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar

  • Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar

Lådor invändigt

Rengörs med vanligt ljummet vatten eller sprit. För att förenkla rengöring av lådan så frigör den från expansionsbeslaget genom att rycka lådan försiktigt uppåt.

Övriga råd

Det är viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och diskbänk. Sådana skarvar skall vara silikonbehandlade så att fukt och vatten inte kan tränga in, därför är en korrekt montering ytterst viktig.

I klaffskåpen finns en utdragbar hylla av lackerad plåt. Om det skulle gå hål på lacken är det viktigt att bättra i skadan för att undvika rost.

Plastinsatser får ej autoklaveras utan skall handdiskas med varmt vatten och diskmedel eller sprit.

Lycka till med Er nya inredning!