Miljö/hållbarhet

Miljö/hållbarhet

Miljö/hållbarhet

Dandents hållbarhetsarbete

För Dandent är det viktigt att verka för en bättre miljö och hållbarhet över tid. Därför arbetar vi för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt, både produktions- och produktmässigt. Detta innebär att vi ständigt reviderar vår miljöpolicy då vi aktivt investerar i modern grön produktionsteknik och väljer material som ger ett så litet avtryck på miljön som möjligt och slutprodukter med lång livslängd.

Genom en stor investering i solceller halverar vi också vår energiförbrukning i fabriken och på kontoret.

Som ett ytterligare kvitto på vårt hållbarhetsarbete har vi dessutom Byggvarubedömt vår datorarm och receptionsdisk.

FR 2000

Vi är kvalitets och miljöcertifierade enligt FR2000 sedan 2007.

Självklart är det också ett krav som vi även ställer på våra leverantörer och samarbetspartners. Det är för oss hållbarhet över tid framöver.

Dandent arbetar för att skapa miljöer i harmoni med kretsloppstänkandet.

Vi satsar stort på miljön

Med hjälp av solen bygger vi inredning för medicinska krav!

Tack vare en stor solcellssatsning på fabrikens tak har vi halverat vår energiförbrukning i fabriken och på kontoret. Totalt täcker vi en yta på 540 m2 och sparar ca 90 000 kWh

En hållbar utveckling är en självklarhet och som marknadsledare i vår bransch är det viktigt att hela tiden ligga i framkant även inom dessa frågor.