Skip to main content

FR 2000

FR 2000

FR2000

Kvalitets- och miljöcertifierade

FR2000 är ett nationellt ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning, anpassad till svenska företag.

Kvalitetsledningssystemet är en tolkning av ISO9001 medan miljöledningssystemet är en tolkning av ISO 14001. Detta innebär att FR2000 principiellt innehåller alla krav som båda ISO standarderna tillsammans innehåller.

FR2000 har dock alla fyra systemen integrerade, vilket ger samverkansfördelar som i sig underlättar systemets upprätthållandei förhållande till varje system för sig.