Skip to main content

Produkter

Produkter

Dandent inredningar

Våra produkter

"Att förstå vad kunden egentligen vill ha och behöver
– och sedan tillverka det med största möjliga kvalitet"

Det är den grundinställning som gällt alltsedan snickarmästare Lennart Hverén startade sin egen verksamhet för över 55 år sedan.
När tandläkarinredningar blev vår nisch för cirka 40 år sedan har samma filosofi styrt Dandent.

Vår produktutvecklig startar ofta med en bra idé från någon av tandvårdspersonalen eller att vi själva ser något problem som måste lösas.
Resultatet har blivit ett komplett program med produkter för optimal FUNKTION, ERGONOMI och HYGIEN.


Behandlingsrum

Behandlingsrummet ställer höga krav på funktion, hygien och ergonomi. Dessutom ska det vara en trivsam miljö, för både personal och patienter. Med Dandent Inredningar skapar du en personlig och lättarbetad arbetsplats efter dina egna behov.