Skip to main content

Kanylborttagare

Kanylborttagare

Danylen kanylborttagare

Kanylborttagare för injektionssprutor

Med kanylborttagaren Danylen undviker förenklar du kanylhanteringen och gör miljön en tjänst. Kanylborttagaren är lätt att använda och gör att du undviker stickskador.

Kanylen tas enkelt bort och faller direkt ner i den godkända behållaren. Du blir lätt av med det farliga avfallet genom att försluta och skicka behållaren till deponi.

Du skonar miljön genom mindre avfall, material och frakter.

Kanylborttagare

Kanylborttagaren Danylen

  • Förenklar kanylhantering
  • Minskad risk för stickskador
  • Minskad risk för blodsmitta
  • Lägre kostnader
  • Skonar miljön genom mindre mängd avfall, material och frakt
  • Underlättar logistik - lagerhållning
  • Kanylborttagaren kan placeras både nära din arbetsplats och ergonomiskt
  • Du blir lätt av med det farliga innehållet genom att försluta och skicka hela behållaren

Produktblad Danylen med säkerhetshylsa

Produktblad Danylen utan säkerhetshylsa

Daylhylsan instruktion

Såhär underhåller du danylen kanylborttagare: