Skip to main content

Receptioner

Receptioner

Receptioner

Skötselråd

Vi på Dandent Inredningar är stolta och glada över att ni valt oss som leverantör och hoppas ni skall trivas med Er nya receptionsdisk under många år.

För att den 2 åriga garantin skall gälla är det mycket viktigt att Ni läser detta.

Lackerade träytor

Fronter, toppskivor, luckor m.m

Undvik hårda slag på de fanerade och massiva träytorna då det kan orsaka tryckmärken och repor i lacken. Vatten under lacken kan leda till missfärgningar och att lacken lossnar.

Rengör med lätt fuktad trasa. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar. Thinner får ej användas.

Om Ni sprittorkar inredningen med ytdesinfektionsmedel använd en färdigblandad vätska (tex. Kemetyls M-Ytdes) och ej en koncentrerad vätska.

Låt ej flödigt sprittorkade ytor självtorka utan torka torrt direkt efteråt med papper eller torr trasa.

Diskfront, bänkskivor och skåpsstommar belagda med plastlaminat
Rengörs med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Laminatskiktet är lätt att rengöra och mycket tålig mot olika kemikalier som bla förekommer i en tandläkarpraktik.
För rengörning rekommenderas:
  • Avtorkning med lätt fuktad trasa och diskmedellösning. Även mer koncentrerat handdiskmedel kan användas.
  • Om ytan är hårt nersmutsad kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.
  • Använd ej skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt.
  • Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte tränger in i skarvar, speciellt gäller detta kanterna på luckorna.
  • Koncentrerade mineralsyror och stark färgande vätesuperoxid, jod och bläck får ej komma i kontakt med plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Elektriska ställdon

För arbetsskivans höjdjustering

Rengörs med vanlig sprit. För att förenkla rengöring av lådan, frigör den från expansionsbeslaget genom att lossa de två skruvarna på vardera sidan om lådan.

Lycka till med Er nya Dandent Receptionsdisk!