Skip to main content

SundaHus

SundaHus

SundaHus

Vi på Dandent arbetar med SundaHus och har byggvarudeklarationer (produkter) registrerade i SundaHus miljödatabas. 

Detta innebär är att våra inredningars bedömts utifrån SundaHus bedömningskriterier som till största delen baserade på Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Läs mer på https://www.sundahus.se/