Skip to main content

Inredning behandlingsrum

Inredning behandlingsrum

Dandent inredningar

Behandlingsrum

Behandlingsrummet ställer höga krav på funktion, hygien och ergonomi. Dessutom ska det vara en trivsam miljö, för både personal och patienter.

Med Dandent Inredningar skapar du en personlig och lättarbetad arbetsplats efter dina egna behov.

Vi har hittills levererat inredningar till fler än 5000 behandlingsrum. Att med specialtillverkade produkter av hög kvalitet kunna erbjuda tand- och sjukvård produkter för högt ställda krav, det är ett koncept som håller.


Nordic

Behandlingsrummet ställer höga krav på funktion, hygien och ergonomi.
Dessutom ska det vara en trivsam miljö för både personal och patienter.

Med Dandents kontinentala inredningsserie Nordic skapar Ni en personlig och lättarbetad arbetsplats efter Era egna behov.

Behandlingsrum inredning
Fast vårdinredning

Dandent Classic

Dandent Classic-serien har under 25 år utvecklats och förnyats till vad den är idag.
Den är också vår mest köpta behandlingsrumsinredning med över 4000 rum till tandvården i Sverige och Norge.

Classic-sortimentet är väl utbyggt, men kan även kompletteras efter kundens specifika önskemål vad gäller olika material och färger mm.