Skip to main content

Medicinska krav och hygienrutiner

Medicinska krav och hygienrutiner

Medicinska krav

Dandents inredningar för medicinska krav

Med "Inredningar för medicinska krav" menar vi helt enkelt att det måste vara fokus på hygienkrav och ergonomi, då det är stor skillnad på vanlig inredning och inredning för vården.

Vi bygger inredningar enligt medicinska krav med fokus på̊ vårdens behov. Våra inredningar anpassas och specialtillverkas för varje kund, de uppfyller gällande hygienkrav och de håller för praktisk användning år efter år.

Kvalitet lönar sig

Statens provningsanstalt har testat hur väl bänkskivor håller för slitaget på en normal tandläkarpraktik. Skillnaden mellan Dandents hygienlaminat och standardhögtryckslaminat som används av kökstillverkare och specialsnickerier är väldigt tydlig.

"En genomsnittstandläkare behandlar varje dag cirka 20 patienter, var och en med sin egen bakterieflora. Det innebär att bänkar och andra ytor måste tåla att rengöras efter varje patient utan att materialet försämras och utan att hygienen blir lidande. Då duger inte material som är avsedda för vanligt hemmabruk."

Docent Mikael Zimmerman, en av Sveriges ledande experter på hygien och smittskydd

Genomtänkta hygienrutiner

För att åstadkomma en kliniskt ren miljö i sin praktik krävs att man har genomtänkta hygienrutiner.

Vården bör bland annat minimera risken för smittspridning i samband med aerosolbildande behandlingar. Därav av största vikt att inreda med släta bänkar och minimalt med utrustning i behandlingsrum för optimal renhållning.

På Dandent har vi mycket lång erfarenhet av att inreda vårdlokaler efter medicinska krav.

Detaljanpassning till varje kund

Med hjälp av avancerad datorteknik ritar, tillverkar och producerar vi hela kliniker och kan anpassa skåpinredningar på millimetern till vilket utrymme som helst.

Vi kan också̊ hjälpa till med speciallösningar.

Inredningen anpassas efter vad lokalerna ska användas till. Vi tar hänsyn till lokalens utformning, logistik och flöden, hur patienter och personal rör sig i rummen och hur instrument och material förflyttas.

Upplevelse, synintryck, ergonomi och form är andra faktorer som vägs in i planeringen.

Att tänka på - planering av ett behandlingsrum för sjuk- & tandvård

 • Behandlingsrummet ska vara avskalat utan samlingsplatser för onödiga prylar.
 • Alla patienter, smittbärare eller ej, ska kunna behandlas utan särskilda uppdukningsceremonier.
 • Den allmänna nivån på hygien ska vara hög och rutinerna väl genomtänkta. Smitta ska inte överföras mellan patienter eller personal och patienter.
 • Skapa fria ytor och arbeta inom ett så begränsat område som möjligt.
 • Arbetsytor ska vara lätta att torka av mellan varje patient.
 • Förvara så mycket material som möjligt i skåp och lådor. Undvik stänk och för att lättare kunna desinfektera ytor.
 • Instrument som ej finns på färdigdukad bricka plockas fram med pincett. Plockpincett skall bytas efter kontaminering.
 • Använd avspritningsbara datortangentbord som står nära patientarbetsplatsen. En pumpflaska med handdesinfektionsmedel placeras i anslutning.
 • Händer desinfekteras omedelbart när handskarna tas av och datorn används.
 • Handdesinfektionsmedel skall användas före rent och efter orent arbete.
 • Handskar ersätter inte handdesinfektion.