• Inredningar för
  medicinska krav

  Rationell funktion, hygien och
  ergonomi

 • Unika funktioner

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  manuell kanylborttagare med
  skyddshylsa

 • Ergonomi i praktiken

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  ställbar datorarm ger total flexibilitet

 • Funktionell design

  Uppfyller dagens medicinska och
  hygieniska krav

 • Unika funktioner

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  klaffskåp med brickbord

 • Ergonomi i praktiken

  Receptioner som tillfredställer dina
  ergonomiska och funktionella krav

 • Ergonomi i praktiken

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  databord med höj- och sänkbar bänk

 • Unika funktioner

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  skarvlösa lådor med skräddarsydda
  insatser

 • Ergonomi i praktiken

  Exempel ur vårt produktsortiment:
  rullhurts med låsbara framhjul

Hygienrutiner

Genomtänkta hygienrutiner

För att åstadkomma en kliniskt ren miljö i sin praktik krävs att man har genomtänkta hygienrutiner.

När det gäller planering av ett behandlingsrum är det viktigt att tänka på de här punkterna:

 • Behandlingsrummet ska vara avskalat utan samlingsplatser för onödiga prylar.
 • Alla patienter, smittbärare eller ej, ska kunna behandlas utan särskilda uppdukningsceremonier.
 • Den allmänna nivån på hygien ska vara hög och rutinerna väl genomtänkta så att smitta inte överförs mellan patienter eller personal och patienter.
 • Skapa fria ytor och arbeta inom ett så begränsat område som möjligt.
 • Arbetsytor ska vara lätta att torka av mellan varje patient så att patientbyte inte försvåras.
 • Förvara så mycket material som möjligt i skåp och lådor för att undvika stänk och för att lättare kunna desinfektera ytor.
 • Instrument som ej finns på färdigdukad bricka plockas fram med pincett. Plockpincett skall bytas efter kontaminering.
 • Använd någon form av plastskydd på det datortangentbord som står nära patientarbetsplatsen. Placera också en pumpflaska med handdesinfektionsmedel där. Då kan man omedelbart desinfektera händerna när handskarna tas av och datorn används. Handdesinfektionsmedel skall användas före rent och efter orent arbete! Handskar ersätter inte handdesinfektion.